Mitsubishi Electric, rivenditore Mitsubishi Electric, distributore Mitsubishi Electric